liganadlanu.com u službenoj suradnji sa

  • Županijski nogometni savez Varaždin
  • Međimurski nogometni savez

O nama

O portalu:

Naš portal u skladu s vremenom u kojem živimo, nogomet će sa nogometnih terena prenijeti u virtualni svijet.

Osnovna vizija:

Osnovna nam je vizija pratiti amaterski nogomet na nacionalnoj razini kao što se prati profesionalni. Najava nogometnih utakmica, praćenje nogometnih utakmica, izvještaji sa utakmica, analiza istih, biranje igrača kola, momčadi kola, i još mnogo toga što je sastavni dio amaterskog nogometa.

Misija:

Praćenje svega o nogometu i oko nogometa svaki dan, 24 sata na dan cijeli tjedan. Uživo imamo rezultate utakmica, a ostatak tjedna se odvija na internet stranici, javljajući sve vezano za pojedinu ligu.