liganadlanu.com u službenoj suradnji sa

  • Županijski nogometni savez Varaždin
  • Međimurski nogometni savez

Raspored - 1. varaždinska liga

NK Mladost (M)

NK Sloboda-ŠN

1. kolo -

završena

3 : 1


NK Ivančica

NK Drava Sv.Đurđ

1. kolo -

završena

3 : 0


NK Plitvica Gojanec

NK Plitvica (S)

1. kolo -

završena

0 : 2


NK Vinica

NK Sloboda (T)

1. kolo -

završena

3 : 3


NK Polet (T)

NK Obreš

1. kolo -

završena

0 : 4


NK Budućnost

NK Podravac Kitro

1. kolo -

završena

4 : 3


NK Zelengaj Kučan Donji

NK Polet (C)

1. kolo -

završena

8 : 1


NK Polet (C)

NK Plitvica Gojanec

2. kolo -

završena

1 : 5


NK Polet (T)

NK Mladost (M)

2. kolo -

završena

8 : 2


NK Podravac Kitro

NK Ivančica

2. kolo -

završena

0 : 4


NK Sloboda (T)

NK Zelengaj Kučan Donji

2. kolo -

završena

0 : 4


NK Plitvica (S)

NK Budućnost

2. kolo -

završena

1 : 3


NK Sloboda-ŠN

NK Vinica

2. kolo -

završena

0 : 4


NK Obreš

NK Drava Sv.Đurđ

2. kolo -

završena

2 : 1


NK Mladost (M)

NK Obreš

3. kolo -

završena

2 : 2


NK Vinica

NK Polet (T)

3. kolo -

završena

4 : 3


NK Zelengaj Kučan Donji

NK Sloboda-ŠN

3. kolo -

završena

2 : 2


NK Plitvica Gojanec

NK Sloboda (T)

3. kolo -

završena

4 : 1


NK Budućnost

NK Polet (C)

3. kolo -

završena

1 : 1


NK Ivančica

NK Plitvica (S)

3. kolo -

završena

6 : 0


NK Drava Sv.Đurđ

NK Podravac Kitro

3. kolo -

završena

1 : 0


NK Obreš

NK Podravac Kitro

4. kolo -

završena

1 : 1


NK Plitvica (S)

NK Drava Sv.Đurđ

4. kolo -

završena

3 : 3


NK Sloboda (T)

NK Budućnost

4. kolo -

završena

1 : 2


NK Polet (C)

NK Ivančica

4. kolo -

završena

0 : 9


NK Sloboda-ŠN

NK Plitvica Gojanec

4. kolo -

završena

1 : 1


NK Polet (T)

NK Zelengaj Kučan Donji

4. kolo -

završena

2 : 1


NK Mladost (M)

NK Vinica

4. kolo -

završena

1 : 3


NK Vinica

NK Obreš

5. kolo -

završena

3 : 1


NK Plitvica Gojanec

NK Polet (T)

5. kolo -

završena

1 : 6


NK Zelengaj Kučan Donji

NK Mladost (M)

5. kolo -

završena

2 : 2


NK Budućnost

NK Sloboda-ŠN

5. kolo -

završena

1 : 0


NK Drava Sv.Đurđ

NK Polet (C)

5. kolo -

završena

1 : 3


NK Ivančica

NK Sloboda (T)

5. kolo -

završena

5 : 1


NK Podravac Kitro

NK Plitvica (S)

5. kolo -

završena

1 : 0


NK Obreš

NK Plitvica (S)

6. kolo -

završena

1 : 0


NK Sloboda (T)

NK Drava Sv.Đurđ

6. kolo -

završena

2 : 0


NK Polet (C)

NK Podravac Kitro

6. kolo -

završena

7 : 1


NK Sloboda-ŠN

NK Ivančica

6. kolo -

završena

0 : 1


NK Polet (T)

NK Budućnost

6. kolo -

završena

3 : 1


NK Mladost (M)

NK Plitvica Gojanec

6. kolo -

završena

1 : 1


NK Vinica

NK Zelengaj Kučan Donji

6. kolo -

završena

1 : 3


NK Plitvica Gojanec

NK Vinica

7. kolo -

završena

2 : 1


NK Zelengaj Kučan Donji

NK Obreš

7. kolo -

završena

2 : 1


NK Budućnost

NK Mladost (M)

7. kolo -

završena

1 : 2


NK Ivančica

NK Polet (T)

7. kolo -

završena

3 : 2


NK Drava Sv.Đurđ

NK Sloboda-ŠN

7. kolo -

završena

3 : 3


NK Plitvica (S)

NK Polet (C)

7. kolo -

završena

3 : 1


NK Podravac Kitro

NK Sloboda (T)

7. kolo -

završena

0 : 8


NK Obreš

NK Polet (C)

8. kolo -

završena

3 : 0


NK Sloboda (T)

NK Plitvica (S)

8. kolo -

završena

2 : 0


NK Polet (T)

NK Drava Sv.Đurđ

8. kolo -

završena

1 : 2


NK Sloboda-ŠN

NK Podravac Kitro

8. kolo -

završena

7 : 2


NK Mladost (M)

NK Ivančica

8. kolo -

završena

0 : 2


NK Zelengaj Kučan Donji

NK Plitvica Gojanec

8. kolo -

završena

3 : 1


NK Vinica

NK Budućnost

8. kolo -

završena

1 : 2


NK Plitvica Gojanec

NK Obreš

9. kolo -

završena

2 : 1


NK Budućnost

NK Zelengaj Kučan Donji

9. kolo -

završena

1 : 1


NK Ivančica

NK Vinica

9. kolo -

završena

0 : 0


NK Drava Sv.Đurđ

NK Mladost (M)

9. kolo -

završena

1 : 2


NK Podravac Kitro

NK Polet (T)

9. kolo -

završena

2 : 6


NK Plitvica (S)

NK Sloboda-ŠN

9. kolo -

završena

1 : 6


NK Polet (C)

NK Sloboda (T)

9. kolo -

završena

1 : 1


NK Obreš

NK Sloboda (T)

10. kolo -

završena

2 : 2


NK Sloboda-ŠN

NK Polet (C)

10. kolo -

završena

4 : 0


NK Polet (T)

NK Plitvica (S)

10. kolo -

završena

4 : 1


NK Mladost (M)

NK Podravac Kitro

10. kolo -

završena

6 : 1


NK Vinica

NK Drava Sv.Đurđ

10. kolo -

završena

5 : 1


NK Zelengaj Kučan Donji

NK Ivančica

10. kolo -

završena

2 : 2


NK Plitvica Gojanec

NK Budućnost

10. kolo -

završena

1 : 2


NK Budućnost

NK Obreš

11. kolo -

završena

3 : 1


NK Drava Sv.Đurđ

NK Zelengaj Kučan Donji

11. kolo -

završena

1 : 4


NK Ivančica

NK Plitvica Gojanec

11. kolo -

završena

2 : 2


NK Podravac Kitro

NK Vinica

11. kolo -

završena

2 : 12


NK Plitvica (S)

NK Mladost (M)

11. kolo -

završena

3 : 1


NK Polet (C)

NK Polet (T)

11. kolo -

završena

0 : 1


NK Sloboda (T)

NK Sloboda-ŠN

11. kolo -

završena

1 : 4


NK Obreš

NK Sloboda-ŠN

12. kolo -

završena

2 : 2


NK Polet (T)

NK Sloboda (T)

12. kolo -

završena

1 : 1


NK Mladost (M)

NK Polet (C)

12. kolo -

završena

5 : 0


NK Vinica

NK Plitvica (S)

12. kolo -

završena

4 : 0


NK Zelengaj Kučan Donji

NK Podravac Kitro

12. kolo -

završena

5 : 0


NK Plitvica Gojanec

NK Drava Sv.Đurđ

12. kolo -

završena

3 : 1


NK Budućnost

NK Ivančica

12. kolo -

nije počela


NK Ivančica

NK Obreš

13. kolo -

završena

3 : 1


NK Podravac Kitro

NK Plitvica Gojanec

13. kolo -

završena

1 : 3


NK Drava Sv.Đurđ

NK Budućnost

13. kolo -

završena

3 : 2


NK Plitvica (S)

NK Zelengaj Kučan Donji

13. kolo -

završena

1 : 4


NK Polet (C)

NK Vinica

13. kolo -

završena

2 : 3


NK Sloboda (T)

NK Mladost (M)

13. kolo -

završena

1 : 0


NK Sloboda-ŠN

NK Polet (T)

13. kolo -

završena

1 : 4